SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum

OM kód: 036410 | 7773 Villány, Mathiász u. 2.

Intézmény logo

Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

ERASMUS+

 

 

ERASMUS+ MOBILITÁSI PROGRAMOK

2019-1-HU01-KA102-060509

 

Tanulók és tanárok szakmai kompetenciáinak fejlesztése külföldi szakmai gyakorlat által

 

Időszak: 2019.10.01- 2022.09.30.

 

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

 

Főpályázó: INVESTELLA-TEAM KFT. KÉPZÉSI IRODA – SZEKSZÁRD

 

Konzorciumi tagok:

SZEKSZÁRDI KOLPING ISKOLA – SZEKSZÁRD NAGYBAJOMI KOLPING ISKOLA - NAGYBAJOM BAPTISTA ESÉLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA - SZEKSZÁRD

DÉLI ASZC TELEKI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM – VILLÁNY

2020-tól

KOLPING NAGYVÁTHY JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA – CSURGÓ, NAGYBAJOM

KISALFÖLDI ASZC ROTH GYULA ERDÉSZETI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM – SOPRON

 

Háttér

Négy szakképző iskola és egy képzési iroda alapított konzorciumot annak érdekében, hogy az intézmények munkatársainak és tanulóinak külföldi mobilitási alkalmat biztosítsanak az Erasmus+ szakképzési programok megvalósításán keresztül. Mindegyik intézmény hátrányos helyzetű fiatalok szakmai felkészítését is végzi. A külföldi tapasztalatszerzés motiváló a tanulóknak és a munkatársaknak egyaránt, továbbá lehetőséget nyújt a szakmai és nyelvi kompetenciák fejlesztésére. A külföldi továbbképzéseken szerzett tudás, tapasztalat, jó gyakorlat hozzájárul az intézmények nemzetköziesítéséhez, minőségbiztosításának fejlesztéséhez.

A pályázat felelőse az Investella-Team képzési iroda, amely intézmény kiterjedt nemzetközi kapcsolattal és több éves projektvezetési tapasztalattal rendelkezett. Konzorciumi partnerek: a Szekszárdi és a Nagybajomi Kolping Iskola, a Déli ASZC Teleki Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Baptista Esély Szakképző Iskola. 2020-ban az Esély Iskola megszűnését követően két partnerrel bővült a konzorcium: Kolping Nagyváthy Szakképző Iskola – Csurgó (a Nagybajomi Kolping Iskola beintegrálódott) és a Kisalföldi ASZC Roth Gyula Erdészeti Technikum –Sopron.

 

Célkitűzések

 

Fő célkitűzése:

 • tanulók szakmai gyakorlatának teljesítése külföldön
 • munkatársak szakmai továbbképzése külföldi tanulmányúton keresztül.

 

A munkatársak az Egyesült Királyságban tett tanulmányútjuk során tanulmányozták az IKT eszközök használatát, a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében való alkalmazási módszereit, a korai iskolaelhagyás csökkentésére érdekében. A jó gyakorlatok adaptálása a személyes és szakmai gyakorlatban, hazai oktatási helyzetekben.

A Németországban tett tanulmányút lehetőséget biztosított a duális képzés tanulmányozására a gyakorlatban, a nemzetközi kapcsolatok megerősítésére, az együttműködések kialakítására. A fenntarthatóság témában jó gyakorlatok gyűjtésére és adaptálására az iskolai működésbe.

Nemzetköziesítés és minőségbiztosítás fejlődött intézményi szinten.

A tanulók és munkatársak tapasztalatszerzése, fejlesztése biztosította, hogy új módszerek, jó gyakorlatok jelentek meg az intézmények működésében, ezzel hozzájárultunk a résztvevők továbbképzéséhez, az intézmények nemzetköziesítéséhez, minőségbiztosításának fejlesztéséhez. Az eredmények megosztása, a jó gyakorlatok beépítése a mindennapi működésbe, a tanulók és munkatársak motivációjának növelése, a nemzetközi hálózatokhoz való kapcsolódás hozzájárult az intézmény presztízsének emeléséhez, a szakképzés fejlesztéséhez, megújításához.

 

Megvalósítás

 

A konzorcium tanulói és munkatársi mobilitásokat valósított meg:

 

1) tanulók szakmai gyakorlata Németországban és Portugáliában (23 fő tanuló + 11 fő tanuló vis maior),

 

2) munkatársak szakmai továbbképzése, tanulmányútja az Egyesült Királyságban és Németországban (12 fő munkatárs)

 

Mobilitások

 

1.) Tanulók mobilitása

a) 2020.03.08-03.28. Németország

11 fő tanuló 3 hetes szakmai gyakorlata: kőműves, festő, hegesztő, pék – 2 fő kísérő tanár COVID-19 járvány miatt vis maior helyzet.

 

b) 2021.09.19-10.03. Németország

8 fő tanuló 2 hetes szakmai gyakorlata: kertész, erdész, szakács - 1 fő kísérő tanár

 

c) 2022.06.19-07.04. Portugália

10 fő tanuló 3 hetes szakmai gyakorlata: szőlész-borász, erdész - 1 fő kísérő tanár

 

d) 2022.06.19-07.08. Németország

5 fő tanuló 3 hetes szakmai gyakorlata: erdész – 1 fő kísérő tanár

 

 

 

2.) Munkatársak mobilitása

a) 2019. 10.23-11.25. Egyesült Királyság

5 fő munkatárs 3+2 napos tanulmányút

Téma: infokommunikációs (IKT) eszközök, módszerek használata a tanulók motiválása, a lemorzsolódás csökkentése érdekében

Résztvevők: Baptista Esély Szakképző Iskola, Szekszárdi Kolping Iskola, Teleki Zs. Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Nagybajomi Kolping Iskola, Investella-Team képzési iroda.

 

b) 2022.09.22-09.24. Németország

7 fő munkatárs 3+2 napos tanulmányút

Téma: duális képzés a gyakorlatban, fenntarthatóság

Résztvevők: Kisalföldi ASZC Roth Gyula Erdészeti Technikum - Sopron

 

Eredmény

1) A tanulók szakmai tapasztalatai gyarapodnak, megismerték a német és portugál munkakultúrát, szélesedett világlátásuk, nyelvi kompetenciájuk fejlődött.

34 fő tanuló került bevonásra, ebből 23 fő tanuló vett részt Németországban és Portugáliában szakmai gyakorlaton (11 fő tanuló a COVID-19 járványhelyzet miatt nem tudott kiutazni).

 

2) A munkatársak személyes és szakmai kompetenciái fejlődtek, tapasztalatot szereztek az angol/német szakképzési struktúrától, a duális képzés gyakorlatáról. Ismereteket szereztek az IKT eszközök, módszerek, digitális tananyagok használatáról, a lemorzsolódás csökkentésére jó példákat adaptáltak saját személyes és intézményi gyakorlatukba. Megismerték a gyakorlóhelyek felszereltségét, a gyakorlatvezetők felkészültségét, módszereit, munkarendjét. A fenntarthatóság témában jó gyakorlatokat ismertek meg, melyet az iskolai működésbe beépíthetnek. Szabadidőben felfedezték az angol/német kulturális értékeket, szakmai nyelvi kompetenciájuk fejlődött.

12 fő munkatárs vett részt szakmai tanulmányúton az Egyesült Királyságban és Németországban.

Az intézmények fejlődtek a nemzetköziesítés és a minőségbiztosítás terén. Az Európai szinten szerzett tapasztalatok emelték az iskolák, a szakképzés presztízsét, a szakmunka elismertségét. A résztvevők Europass mobilitási igazolványt kaptak. A nemzetközi kapcsolatok megerősödtek, a partnerek együttműködési megállapodást kötöttek, melyben meghatározták az együttműködés kereteit (tanulási eredmények, módszerek, értékelés módja, minőségbiztosítás).

 

A Déli ASZC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Villány intézményből Németországban 2 fő kertész (2021) és Portugáliában 5 fő szőlész-borász (2022) tanulók vettek részt szakmai gyakorlaton.

A munkatársi mobilitásban az Egyesült Királyságban 1 fő (2019) vett részt.

 

A projekt teljes dokumentációja az https://www.investella.hu/index.php?page=463 oldalon érhető el.

EUROPASS átadás Villányban 2023. 01.17.

  2019-1-HU01-KA102-060509_ERASMUS+_általános_információ_honlapra_Teleki-1.pdf

Letöltés

Partnereink

 • Déli Agrárszakképzési Centrum
SZC logo

Déli Agrárszakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   7773 Villány, Mathiász u. 2.

  • Telefon: +3672492534

   E-mail: teleki.villany@deliaszc.hu

   OM azonosító: 036410


  2023Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium